9
நகரங்கள்
37
அறிக்கைகள்
1023740
ரூபாய்கள்

சமீபத்திய அறிக்கைகள்

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 4 years ago
 • 5769 பார்க்கப்பட்டது

Refusal to collect garbage with out payment.

அறிக்கையிடப்பட்டது  February 9, 2020 இருந்து Colombo , Western  ι Report #220131

The garbage at our premises in Fairfield Gardens, borella has not been collected. They will only collect the food waste. We no longer have room to sto...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 4 years ago
 • 6043 பார்க்கப்பட்டது

Procedure to Submit an Application for Driving Licence Online:

அறிக்கையிடப்பட்டது  June 2, 2019 இருந்து Beruwala , Western  ι Report #207644

Procedure to Submit an Application for Driving Licence Online: As we told you earlier that apply for a driving license online is very easy. You can a...மேலும் வாசிக்க

 • நேர்மையான அதிகாரி
 • 5 years ago
 • 6516 பார்க்கப்பட்டது

SLT Nugegoda RTO

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 3, 2019 இருந்து Colombo , Western  ι Report #202269

We live abroad and wanted "Call Barring" activated on our landline back home in Sri Lanka. We sent an email to the Manager at the SLT RTO Nugegoda and...மேலும் வாசிக்க

 • நேர்மையான அதிகாரி
 • 5 years ago
 • 6416 பார்க்கப்பட்டது

Spartan Keto - Popular Weight Loss Pills

அறிக்கையிடப்பட்டது  January 7, 2019 இருந்து Ambalangoda , Southern  ι Report #196215

Spartan Keto Believe it or not lemons and in turn lemon juice also contains calcium, which is great for your bones and teeth. With the amount of magne...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 5 years ago
 • 6928 பார்க்கப்பட்டது

Immigration officer asking for money

அறிக்கையிடப்பட்டது  October 6, 2018 இருந்து Colombo , Western  ι Report #190429

What a shame to your country. Officer's doing this should be kick out! Asking for money, what a shame. If you are a tourist and they know you are asia...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 5 years ago
 • 7363 பார்க்கப்பட்டது

CORRUPTION

அறிக்கையிடப்பட்டது  September 25, 2018 இருந்து Colombo , Western  ι Report #189729

Dear Team, I would like to bring in to your knowledge about my experience visiting your country. At first i was so excited to step in to the ground o...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 5 years ago
 • 7005 பார்க்கப்பட்டது

Corrupt Immigration Officers

அறிக்கையிடப்பட்டது  September 25, 2018 இருந்து Colombo , Western  ι Report #189728

Dear Team, I would like to bring in to your knowledge about my experience visiting your country. At first i was so excited to step in to the ground o...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 5 years ago
 • 6801 பார்க்கப்பட்டது

Human Rights commission

அறிக்கையிடப்பட்டது  May 14, 2018 இருந்து Jaffna , Northern  ι Report #182605

I went to human rights commission jaffna.complaint against human rights issue against my work place but she asked me 25000/- she is name is Rajanayag...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 6 years ago
 • 3299 பார்க்கப்பட்டது

Immigration officers demading for bribes

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 26, 2018 இருந்து Katunayake , Western  ι Report #180376

When my philipino clients were passing through the immigration one officer have demanded for 50 dollars each from all five of them...what a disgrace t...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 6 years ago
 • 6562 பார்க்கப்பட்டது

Immigration officer taken bribe today

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 26, 2018 இருந்து Katunayake , Western  ι Report #180374

Today the immigration bribed 250USD from my 5 filipino clients even they had all requirements to visit Sri Lanka please do take action against this is...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 6 years ago
 • 7287 பார்க்கப்பட்டது

Extortion of money for a supposed to be free visa.

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 25, 2018 இருந்து Colombo , Western  ι Report #180335

PATKA Jaryawardena IMMIGRATION OFFICER March 25, 2018 3am Arrival of Sri Lankan Airport I was on the line, when the immigration officer examined my ...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 7 years ago
 • 7675 பார்க்கப்பட்டது

I paid the bribe to motor traffic at pottuvil

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 11, 2017 இருந்து Ampara , Eastern Kalmunai  ι Report #157419

At the time the police standing near the police station, pottuvil to lahugala road that apapproximately 2. 5km between the traffic and pottuvil police...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 7 years ago
 • 9463 பார்க்கப்பட்டது

Traffic violation

அறிக்கையிடப்பட்டது  October 23, 2016 இருந்து Ambalangoda , Southern  ι Report #130568

I was looking to overtake on the Galle Road and crossed the single line. However noticing the line I got back on to the lane. But had to bribe to avo...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 7 years ago
 • 9467 பார்க்கப்பட்டது

Certificate of conformity

அறிக்கையிடப்பட்டது  August 9, 2016 இருந்து Wattala , Western  ι Report #116316

Technical officer and PHI - jayakodi from wattala Pradesh Saba .I paid the price to obtain the coc for a bank loan. I paid this to the broker Mr Gam...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 8 years ago
 • 8354 பார்க்கப்பட்டது

Issuring new passport in one day service

அறிக்கையிடப்பட்டது  May 3, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #102725

Mmy passport was expaired and then I applied through one day service paying Rs. 10,000. one officer suggested me to pay an additional Rs.1000 to ge...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 8 years ago
 • 9244 பார்க்கப்பட்டது

Paid bribe

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 27, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #102089

I PAID A BRIBE IN COLOMBO AIRPORT....மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 8 years ago
 • 7978 பார்க்கப்பட்டது

Mage mila hari adhikai

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 21, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #101372

Https://www.youtube.com/watch?v=VhB5a6NwfdM Middle and the last part of the discussion reveals a lot............மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 8 years ago
 • 8742 பார்க்கப்பட்டது

Underhand trasactions

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 21, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #101368

Https://www.youtube.com/watch?v=MEAnkVmL1Jg True or fales? ...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 8 years ago
 • 8075 பார்க்கப்பட்டது

Fake deeds and plans adjusted

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 15, 2016 இருந்து Wattala , Western  ι Report #100745

The Araliya hotel in Wattala has been taking over properties at a rate in the area. We have found out that it involves a lot of fake deeds and bribes ...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சத்தின் எதிர்ப்பாளன்
 • 8 years ago
 • 7885 பார்க்கப்பட்டது

No action from police for 4 months to stop disturbance

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 13, 2016 இருந்து Wattala , Western  ι Report #100470

I live in Wattala and this has been a peaceful place for many years. There is this villa which opened about 3 or 4 months ago and they have vey loud p...மேலும் வாசிக்க