• இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 4 years ago
 • 5769 பார்க்கப்பட்டது

Refusal to collect garbage with out payment.

அறிக்கையிடப்பட்டது  February 9, 2020 இருந்து Colombo , Western  ι Report #220131

The garbage at our premises in Fairfield Gardens, borella has not been collected. They will only collect the food waste. We no longer have room to sto...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 4 years ago
 • 6043 பார்க்கப்பட்டது

Procedure to Submit an Application for Driving Licence Online:

அறிக்கையிடப்பட்டது  June 2, 2019 இருந்து Beruwala , Western  ι Report #207644

Procedure to Submit an Application for Driving Licence Online: As we told you earlier that apply for a driving license online is very easy. You can a...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 5 years ago
 • 6928 பார்க்கப்பட்டது

Immigration officer asking for money

அறிக்கையிடப்பட்டது  October 6, 2018 இருந்து Colombo , Western  ι Report #190429

What a shame to your country. Officer's doing this should be kick out! Asking for money, what a shame. If you are a tourist and they know you are asia...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 5 years ago
 • 7363 பார்க்கப்பட்டது

CORRUPTION

அறிக்கையிடப்பட்டது  September 25, 2018 இருந்து Colombo , Western  ι Report #189729

Dear Team, I would like to bring in to your knowledge about my experience visiting your country. At first i was so excited to step in to the ground o...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 5 years ago
 • 7005 பார்க்கப்பட்டது

Corrupt Immigration Officers

அறிக்கையிடப்பட்டது  September 25, 2018 இருந்து Colombo , Western  ι Report #189728

Dear Team, I would like to bring in to your knowledge about my experience visiting your country. At first i was so excited to step in to the ground o...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 5 years ago
 • 6801 பார்க்கப்பட்டது

Human Rights commission

அறிக்கையிடப்பட்டது  May 14, 2018 இருந்து Jaffna , Northern  ι Report #182605

I went to human rights commission jaffna.complaint against human rights issue against my work place but she asked me 25000/- she is name is Rajanayag...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 6 years ago
 • 3299 பார்க்கப்பட்டது

Immigration officers demading for bribes

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 26, 2018 இருந்து Katunayake , Western  ι Report #180376

When my philipino clients were passing through the immigration one officer have demanded for 50 dollars each from all five of them...what a disgrace t...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 6 years ago
 • 6562 பார்க்கப்பட்டது

Immigration officer taken bribe today

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 26, 2018 இருந்து Katunayake , Western  ι Report #180374

Today the immigration bribed 250USD from my 5 filipino clients even they had all requirements to visit Sri Lanka please do take action against this is...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 6 years ago
 • 7285 பார்க்கப்பட்டது

Extortion of money for a supposed to be free visa.

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 25, 2018 இருந்து Colombo , Western  ι Report #180335

PATKA Jaryawardena IMMIGRATION OFFICER March 25, 2018 3am Arrival of Sri Lankan Airport I was on the line, when the immigration officer examined my ...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 7 years ago
 • 7675 பார்க்கப்பட்டது

I paid the bribe to motor traffic at pottuvil

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 11, 2017 இருந்து Ampara , Eastern Kalmunai  ι Report #157419

At the time the police standing near the police station, pottuvil to lahugala road that apapproximately 2. 5km between the traffic and pottuvil police...மேலும் வாசிக்க