• இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 4 years ago
 • 5769 பார்க்கப்பட்டது

Refusal to collect garbage with out payment.

அறிக்கையிடப்பட்டது  February 9, 2020 இருந்து Colombo , Western  ι Report #220131

The garbage at our premises in Fairfield Gardens, borella has not been collected. They will only collect the food waste. We no longer have room to sto...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 5 years ago
 • 6928 பார்க்கப்பட்டது

Immigration officer asking for money

அறிக்கையிடப்பட்டது  October 6, 2018 இருந்து Colombo , Western  ι Report #190429

What a shame to your country. Officer's doing this should be kick out! Asking for money, what a shame. If you are a tourist and they know you are asia...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 5 years ago
 • 7363 பார்க்கப்பட்டது

CORRUPTION

அறிக்கையிடப்பட்டது  September 25, 2018 இருந்து Colombo , Western  ι Report #189729

Dear Team, I would like to bring in to your knowledge about my experience visiting your country. At first i was so excited to step in to the ground o...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 5 years ago
 • 7005 பார்க்கப்பட்டது

Corrupt Immigration Officers

அறிக்கையிடப்பட்டது  September 25, 2018 இருந்து Colombo , Western  ι Report #189728

Dear Team, I would like to bring in to your knowledge about my experience visiting your country. At first i was so excited to step in to the ground o...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 6 years ago
 • 7285 பார்க்கப்பட்டது

Extortion of money for a supposed to be free visa.

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 25, 2018 இருந்து Colombo , Western  ι Report #180335

PATKA Jaryawardena IMMIGRATION OFFICER March 25, 2018 3am Arrival of Sri Lankan Airport I was on the line, when the immigration officer examined my ...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 8 years ago
 • 8354 பார்க்கப்பட்டது

Issuring new passport in one day service

அறிக்கையிடப்பட்டது  May 3, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #102725

Mmy passport was expaired and then I applied through one day service paying Rs. 10,000. one officer suggested me to pay an additional Rs.1000 to ge...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 8 years ago
 • 9244 பார்க்கப்பட்டது

Paid bribe

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 27, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #102089

I PAID A BRIBE IN COLOMBO AIRPORT....மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 8 years ago
 • 27662 பார்க்கப்பட்டது

එක්දින සේවාව යටතේ ගමන් බලපත්‍රය දීර්ඝ කිරීම

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 6, 2016 இருந்து කොළඹ , බස්නාහිර  ι Report #99766

එක්දින සේවාව යටතේ රු.7000 ක් ද ගෙවා ගමන් බලපත්‍රය දීර්ඝ කිරී...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 8 years ago
 • 5972 பார்க்கப்பட்டது

Rs. 100 charged for the death certificate, not no receipt

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 13, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #95718

One of my relatives died and a post-mortem was performed. A week after the funeral I went to handover papers to get the death certificate. Next to Col...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 8 years ago
 • 15035 பார்க்கப்பட்டது

Motor traffic Bribe

அறிக்கையிடப்பட்டது  December 7, 2015 இருந்து කොළඹ , බස්නාහිර  ι Report #85239

Test Data- I paid Rs.500 at Nelum Pokuna Roundabout ...மேலும் வாசிக்க