• நேர்மையான அதிகாரி
  • 4 years ago
  • 6154 பார்க்கப்பட்டது

SLT Nugegoda RTO

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 3, 2019 இருந்து Colombo , Western  ι Report #202269

We live abroad and wanted "Call Barring" activated on our landline back home in Sri Lanka. We sent an email to the Manager at the SLT RTO Nugegoda and...மேலும் வாசிக்க