• இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 4 years ago
 • 6449 பார்க்கப்பட்டது

Corrupt Immigration Officers

அறிக்கையிடப்பட்டது  September 25, 2018 இருந்து Colombo , Western  ι Report #189728

Dear Team, I would like to bring in to your knowledge about my experience visiting your country. At first i was so excited to step in to the ground o...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 5 years ago
 • 2738 பார்க்கப்பட்டது

Immigration officers demading for bribes

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 26, 2018 இருந்து Katunayake , Western  ι Report #180376

When my philipino clients were passing through the immigration one officer have demanded for 50 dollars each from all five of them...what a disgrace t...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 5 years ago
 • 6744 பார்க்கப்பட்டது

Extortion of money for a supposed to be free visa.

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 25, 2018 இருந்து Colombo , Western  ι Report #180335

PATKA Jaryawardena IMMIGRATION OFFICER March 25, 2018 3am Arrival of Sri Lankan Airport I was on the line, when the immigration officer examined my ...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 7 years ago
 • 8690 பார்க்கப்பட்டது

Paid bribe

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 27, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #102089

I PAID A BRIBE IN COLOMBO AIRPORT....மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 8 years ago
 • 6260 பார்க்கப்பட்டது

custom officer

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 3, 2015 இருந்து Colombo , Western  ι Report #61958

i paid to a custom officer Test data...மேலும் வாசிக்க